ทริปดำน้ำ 2019-2021 by DiveShop.in.th
วันเดินทาง วัน / ไดฟ์ เรือ / รีสอร์ท ราคา  
16-19 Jul 2019 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Scubanet 17,000 THB
9-12 Aug 2019 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Scubanet 17,000 THB
12-16 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Scubanet 17,500 THB
19-23 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Scubanet 17,500 THB
26-30 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Scubanet 17,500 THB
6-11 Nov 2019 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Scubanet 22,000 THB
13-18 Nov 2019 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
20-25 Nov 2019 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
10-15 Dec 2019 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
18-23 Dec 2019 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
27 Dec-1 Jan 2020 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
8-13 Jan 2020 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
29 Jan-3 Feb 2020 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
12-17 Feb 2020 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
19-24 Feb 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Scubanet 22,000 THB
26 Feb-2 Mar 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Scubanet 22,000 THB
4-9 Mar 2020 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
11-16 Mar 2020 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
18-23 Mar 2020 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
25-30 Mar 2020 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
1-6 Apr 2020 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
10-15 Apr 2020 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
22-27 Apr 2020 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
29 Apr-4 May 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Scubanet 22,000 THB
11-14 Jun 2020 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Scubanet 17,000 THB
12-15 Aug 2020 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Scubanet 17,000 THB
10-14 Sep 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Scubanet 18,500 THB
21-26 Oct 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Scubanet 22,000 THB
11-16 Nov 2020 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
18-23 Nov 2020 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
30 Dec-4 Jan 2021 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
24 Feb-1 Mar 2021 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
9-14 Apr 2021 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Scubanet 22,000 THB
19-22 Jul 2019 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Tapana 1 19,000 THB
9-14 Aug 2019 4D / 15Dv Losin - Koh Tao (Losin - Koh Tao) Tapana 1 25,000 THB
29 Aug-2 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana 1 20,500 THB
5-9 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana 1 20,500 THB
12-16 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana 1 20,500 THB
19-23 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana 1 20,500 THB
26-30 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana 1 20,500 THB
3-7 Oct 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana 1 20,500 THB
18-23 Oct 2019 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana 1 25,000 THB
23-28 Oct 2019 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana 1 25,000 THB
15-20 Nov 2019 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana 1 25,000 THB
20-25 Nov 2019 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana 1 25,000 THB
29 Nov-4 Dec 2019 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana 1 25,000 THB
6-12 Dec 2019 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana 1 31,000 THB
13-18 Dec 2019 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana 1 25,000 THB
20-26 Dec 2019 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana 1 31,000 THB
27 Dec-2 Jan 2020 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana 1 31,000 THB
8-13 Jan 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana 1 25,000 THB
17-22 Jan 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana 1 25,000 THB
24-29 Jan 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana 1 25,000 THB
30 Jan-5 Feb 2020 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana 1 25,000 THB
5-11 Feb 2020 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana 1 31,000 THB
12-17 Feb 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana 1 25,000 THB
19-24 Feb 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana 1 25,000 THB
26 Feb-2 Mar 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana 1 25,000 THB
6-11 Mar 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana 1 25,000 THB
20-25 Mar 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana 1 25,000 THB
3-8 Apr 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana 1 25,000 THB
24-29 Apr 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana 1 25,000 THB
29 Apr-4 May 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana 1 25,000 THB
21-25 May 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana 1 20,500 THB
27 May-1 Jun 2020 4D / 15Dv Losin - Koh Tao (Losin - Koh Tao) Tapana 1 25,000 THB
4-7 Jun 2020 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Tapana 1 19,000 THB
3-6 Jul 2020 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Tapana 1 19,000 THB
24-27 Jul 2020 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Tapana 1 19,000 THB
13-17 Aug 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana 1 20,500 THB
21-25 Aug 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana 1 20,500 THB
27-31 Aug 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana 1 20,500 THB
4-8 Sep 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana 1 20,500 THB
10-14 Sep 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana 1 20,500 THB
18-22 Sep 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana 1 20,500 THB
24-28 Sep 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana 1 20,500 THB
2-6 Oct 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana 1 20,500 THB
21-26 Oct 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana 1 25,000 THB
4-9 Nov 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana 1 25,000 THB
13-18 Nov 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana 1 25,000 THB
18-23 Nov 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana 1 25,000 THB
2-8 Dec 2020 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana 1 31,000 THB
8-14 Dec 2020 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana 1 31,000 THB
22-28 Dec 2020 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana 1 31,000 THB
29 Dec-4 Jan 2021 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana 1 31,000 THB
13-18 Jan 2021 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana 1 25,000 THB
22-27 Jan 2021 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana 1 25,000 THB
27 Jan-1 Feb 2021 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana 1 25,000 THB
10-15 Feb 2021 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana 1 25,000 THB
19-24 Feb 2021 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana 1 25,000 THB
24 Feb-2 Mar 2021 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana 1 31,000 THB
3-8 Mar 2021 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana 1 25,000 THB
12-17 Mar 2021 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana 1 25,000 THB
17-22 Mar 2021 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana 1 25,000 THB
2-7 Apr 2021 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana 1 25,000 THB
8-14 Apr 2021 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana 1 31,000 THB
21-26 Apr 2021 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana 1 25,000 THB
19-22 Jul 2019 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Tapana Catamaran 25,500 THB
26-29 Jul 2019 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Tapana Catamaran 25,500 THB
1-4 Aug 2019 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Tapana Catamaran 25,500 THB
9-14 Aug 2019 4D / 15Dv Losin - Koh Tao (Losin - Koh Tao) Tapana Catamaran 34,000 THB
22-26 Aug 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana Catamaran 27,000 THB
29 Aug-2 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana Catamaran 27,000 THB
5-9 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana Catamaran 27,000 THB
12-16 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana Catamaran 27,000 THB
19-23 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana Catamaran 27,000 THB
26-30 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana Catamaran 27,000 THB
3-7 Oct 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana Catamaran 27,000 THB
18-23 Oct 2019 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana Catamaran 34,000 THB
23-28 Oct 2019 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana Catamaran 34,000 THB
1-6 Nov 2019 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana Catamaran 34,000 THB
6-11 Nov 2019 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana Catamaran 34,000 THB
15-20 Nov 2019 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana Catamaran 34,000 THB
1-6 Dec 2019 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana Catamaran 34,000 THB
6-12 Dec 2019 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana Catamaran 42,500 THB
13-18 Dec 2019 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana Catamaran 34,000 THB
20-26 Dec 2019 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana Catamaran 42,500 THB
27 Dec-2 Jan 2020 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana Catamaran 42,500 THB
3-8 Jan 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana Catamaran 34,000 THB
5-10 Feb 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana Catamaran 34,000 THB
15-21 Feb 2020 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana Catamaran 42,500 THB
21-26 Feb 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana Catamaran 34,000 THB
26 Feb-2 Mar 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana Catamaran 34,000 THB
11-16 Mar 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana Catamaran 34,000 THB
25-30 Mar 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana Catamaran 34,000 THB
3-8 Apr 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana Catamaran 34,000 THB
9-15 Apr 2020 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana Catamaran 42,500 THB
15-20 Apr 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana Catamaran 34,000 THB
24-29 Apr 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana Catamaran 34,000 THB
21-25 May 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana Catamaran 27,000 THB
27 May-1 Jun 2020 4D / 15Dv Losin - Koh Tao (Losin - Koh Tao) Tapana Catamaran 34,000 THB
3-6 Jul 2020 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Tapana Catamaran 25,500 THB
24-27 Jul 2020 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Tapana Catamaran 25,500 THB
7-12 Aug 2020 4D / 15Dv Losin - Koh Tao (Losin - Koh Tao) Tapana Catamaran 34,000 THB
13-17 Aug 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana Catamaran 27,000 THB
21-25 Aug 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana Catamaran 27,000 THB
27-31 Aug 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana Catamaran 27,000 THB
4-8 Sep 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana Catamaran 27,000 THB
18-22 Sep 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana Catamaran 27,000 THB
24-28 Sep 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana Catamaran 27,000 THB
2-6 Oct 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana Catamaran 27,000 THB
21-26 Oct 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana Catamaran 34,000 THB
8-14 Dec 2020 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana Catamaran 42,500 THB
22-28 Dec 2020 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana Catamaran 42,500 THB
22-27 Jan 2021 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana Catamaran 34,000 THB
5-10 Feb 2021 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana Catamaran 34,000 THB
10-15 Feb 2021 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana Catamaran 34,000 THB
24 Feb-2 Mar 2021 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana Catamaran 42,500 THB
3-8 Mar 2021 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana Catamaran 34,000 THB
12-17 Mar 2021 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana Catamaran 34,000 THB
17-22 Mar 2021 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana Catamaran 34,000 THB
2-7 Apr 2021 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana Catamaran 34,000 THB
9-15 Apr 2021 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana Catamaran 42,500 THB
26-29 Jul 2019 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Tapana 1 19,500 THB
9-12 Aug 2019 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) MV Bulun/Coral Grand Resort 13,900 THB
15-19 Aug 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana 1 20,500 THB
18-23 Oct 2019 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Fahsai 17,500 THB
20-25 Nov 2019 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana Catamaran 34,000 THB
24-29 Dec 2019 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) MV Marina 19,500 THB
22-27 Jan 2020 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) MV Summer 19,500 THB
31 Jan-5 Feb 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana Catamaran 34,500 THB
26 Feb-2 Mar 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Issara 25,500 THB
11-16 Mar 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana 1 25,000 THB
8-14 Apr 2020 5D / 18Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana 1 31,000 THB
9-15 Apr 2020 5D / 18Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Issara 32,000 THB
25-28 Jun 2020 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Issara 19,500 THB
24-28 Jul 2020 4D / 15Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Issara THB
20-24 Aug 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Issara 19,500 THB
24-28 Sep 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Issara 19,500 THB
29 Dec-4 Jan 2021 5D / 18Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Issara 32,000 THB
29 Dec-4 Jan 2021 5D / 19Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Tapana Catamaran 42,500 THB
26-29 Jul 2019 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Scubanet 17,000 THB
21-28 Jul 2019 6D / 18Dv หมู่เกาะโคโมโด (Komodo Islands) (Komodo - Bali) MV Solitude Adventurer 2,280 USD
29 Aug-2 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Scubanet 17,500 THB
11-16 Oct 2019 5D / 9Dv Lembeh Strait (Lembeh) Cocotinos 840 USD
30 Oct-4 Nov 2019 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Scubanet 22,000 THB
4-9 Dec 2019 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Scubanet 22,000 THB
5-11 Feb 2020 5D / 19Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Issara 32,000 THB
25-30 Mar 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana 1 26,750 THB
26-29 Jul 2019 2D / 5Dv ทะเลชุมพร (Chumphon) Nana Beach 7,900 THB
26-29 Jul 2019 3D / 7Dv ทะเลชุมพร (Chumphon) Nana Beach 10,200 THB
22-26 Aug 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana 1 21,000 THB
8-13 Oct 2019 3D / 12Dv Malapascua (Malapascua - Oslob) Evolution Beach and Dive Resort 23,500 THB
10-15 Oct 2019 3D / 12Dv Malapascua (Malapascua - Oslob) Evolution Beach and Dive Resort 23,500 THB
17-22 Jan 2020 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Tapana Catamaran 36,380 THB
20-25 Mar 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Tapana Catamaran 36,380 THB
10-14 Sep 2020 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana Catamaran 28,890 THB
22-28 Jul 2020 5D / 11Dv Lembeh Strait (Lembeh) Solitude Lembeh 36,500 THB
16-21 Jul 2019 4D / 15Dv Puerto Galera (Puerto Galera) Scandi Divers Resort 29,900 THB
(เลือกวันได้) 1D / 2Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) MV Similan Quest 4,700 THB
(เลือกวันได้) 2D / 6Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) MV Similan Quest 10,000 THB
(เลือกวันได้) 3D / 10Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) MV Similan Quest 15,000 THB
(เลือกวันได้) 4D / 14Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) MV Similan Quest 19,000 THB
15-19 Aug 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Tapana Catamaran 27,000 THB
5-9 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Scubanet 17,500 THB
25 Sep-1 Oct 2019 4D / 11Dv หมู่เกาะโคโมโด (Komodo Islands) (Komodo - Bali) Local/Puri Sari Beach Hotel 34,000 THB
18-23 Oct 2019 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Scubanet 22,000 THB
22-27 Jan 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (South Andaman) Scubanet 22,000 THB
6-11 Feb 2020 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Scubanet 22,000 THB
10-15 Apr 2020 4D / 9Dv Sipadan - Mabul - Kapalai (Sipadan - Kapalai) Kapalai Dive Resort 37,500 THB
(เลือกวันได้) 4D / 14Dv อะนิเลา (Anilao) (Anilao) AniSiam House 35,000 THB
(เลือกวันได้) 4D / 9Dv Malapascua (Malapascua - Oslob) Hippocampus Beach Resort 27,500 THB
(เลือกวันได้) 4D / 9Dv Sipadan - Mabul - Kapalai (Sipadan - Kapalai (Plan A)) Kapalai Dive Resort 36,000 THB
(เลือกวันได้) 4D / 9Dv Sipadan - Mabul - Kapalai (Sipadan - Kapalai (Plan B)) Kapalai Dive Resort 37,500 THB
(เลือกวันได้) 3D / 8Dv หมู่เกาะโคโมโด (Komodo Islands) (Komodo) Local/Puri Sari Beach Hotel 26,000 THB
(เลือกวันได้) 3D / 8Dv Maldives - Vaavu Atoll (Maldives) Maldives Diving Resort 33,000 THB
(เลือกวันได้) 4D / 11Dv Maldives - Vaavu Atoll (Maldives) Maldives Diving Resort 40,000 THB
18-21 Jul 2019 3D / 11Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Issara THB
25-29 Jul 2019 4D / 15Dv เกาะเต่า (Koh Tao) Issara THB
1-6 Aug 2019 4D / 15Dv Losin - Koh Tao (Losin - Koh Tao) Issara THB
8-12 Aug 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Issara THB
15-19 Aug 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Issara THB
22-26 Aug 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Issara THB
29 Aug-2 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Issara THB
5-9 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Issara THB
12-16 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Issara THB
26-30 Sep 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Issara 19,500 THB
3-7 Oct 2019 3D / 11Dv กองหินโลซิน (Losin) Issara THB
23-28 Oct 2019 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Issara THB
6-11 Nov 2019 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Issara THB
20-25 Nov 2019 4D / 15Dv อันดามันใต้ (South Andaman) Issara THB
27 Nov-2 Dec 2019 4D / 15Dv North or South Andaman (North or South Andaman) Issara THB
13-18 Dec 2019 4D / 15Dv สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว (Similan - Richelieu) Issara THB
27 Dec-2 Jan 2020 5D / 18Dv North or South Andaman (North - South Andaman) Issara THB
Resort
Liveaboard
Day-Trip
Top