ทริปดำน้ำ 2021-2023 by DiveShop.in.th
วันเดินทาง วัน / ไดฟ์ เรือ / รีสอร์ท ที่ว่าง ราคา  
06-11 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันจักรี) Mariner Bunnak รอข้อมูล 19,500 THB
21-26 เม.ย. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Mariner Bunnak รอข้อมูล 19,500 THB
05-11 พ.ค. 2564 5D / 18Dv North or South Andaman Mariner Bunnak รอข้อมูล 24,000 THB
30-06 ก.พ. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
06-13 ก.พ. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
13-20 ก.พ. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
20-27 ก.พ. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
27-06 มี.ค. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
06-13 มี.ค. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
13-20 มี.ค. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
20-27 มี.ค. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
27-03 เม.ย. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
10-17 เม.ย. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
17-24 เม.ย. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
30-06 พ.ย. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
06-13 พ.ย. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
13-20 พ.ย. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
20-27 พ.ย. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
27-04 ธ.ค. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
04-11 ธ.ค. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
11-18 ธ.ค. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
18-25 ธ.ค. 2564 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
25-01 ม.ค. 2565 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
05-12 พ.ย. 2565 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
12-19 พ.ย. 2565 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
19-26 พ.ย. 2565 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
26-03 ธ.ค. 2565 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
03-10 ธ.ค. 2565 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
10-17 ธ.ค. 2565 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
17-24 ธ.ค. 2565 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
24-31 ธ.ค. 2565 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
31-07 ม.ค. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
07-14 ม.ค. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
14-21 ม.ค. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
21-28 ม.ค. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
28-04 ก.พ. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
04-11 ก.พ. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
11-18 ก.พ. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
18-25 ก.พ. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
25-04 มี.ค. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
04-11 มี.ค. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
11-18 มี.ค. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
18-25 มี.ค. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
25-01 เม.ย. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
01-08 เม.ย. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
08-15 เม.ย. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
15-22 เม.ย. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
22-29 เม.ย. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
29-06 พ.ค. 2566 6D / 30Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
05-11 ก.พ. 2564 5D / 18Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Gentle Giant รอข้อมูล 35,900/36,900/38,900 THB
23-01 มี.ค. 2564 5D / 18Dv สิมิลัน (วันมาฆบูชา) Gentle Giant รอข้อมูล 35,900/36,900/38,900 THB
06-12 มี.ค. 2564 5D / 18Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Gentle Giant รอข้อมูล 35,900/36,900/38,900 THB
18-24 มี.ค. 2564 5D / 18Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Gentle Giant รอข้อมูล 35,900/36,900/38,900 THB
19-25 เม.ย. 2564 5D / 18Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Gentle Giant รอข้อมูล 35,900/36,900/38,900 THB
03-08 มี.ค. 2564 4D / 12Dv Anilao AniSiam House รอข้อมูล (รอราคา)
11-19 เม.ย. 2564 7D / 25Dv ราชาอัมพัต-มิโซล (วันสงกรานต์) Velocean รอข้อมูล 4,400/4,960/5,200 USD
07-13 ส.ค. 2564 5D / 15Dv โคโมโด (วันแม่) Panunee Yacht Liveaboard รอข้อมูล 2,000/2,300 USD
30-07 ม.ค. 2565 7D / 25Dv ราชาอัมพัต-มิโซล (วันปีใหม่) Panunee Yacht Liveaboard รอข้อมูล 3,000/3,300 USD
09-14 เม.ย. 2564 4D / 9Dv สิปาดัน (วันสงกรานต์) Kapalai Dive Resort มีที่ 36,000 THB
10-15 เม.ย. 2564 4D / 9Dv สิปาดัน (วันสงกรานต์) Kapalai Dive Resort มีที่ 36,000 THB
13-18 เม.ย. 2564 4D / 9Dv สิปาดัน (วันสงกรานต์) Kapalai Dive Resort มีที่ 36,000 THB
30-05 พ.ค. 2564 4D / 9Dv Sipadan - Mabul - Kapalai Kapalai Dive Resort มีที่ 36,000 THB
26-28 ก.พ. 2564 3D / 7Dv เรือหลวงช้าง, หินเพลิง January Princess เต็ม 13,000/14,500/14,500 THB
03-08 ก.พ. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Mariner Bunnak เต็ม 19,500 THB
17-22 ก.พ. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
23-27 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Summer Liveaboard รอข้อมูล 15,000/16,500/17,500 THB
30-04 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Summer Liveaboard รอข้อมูล 15,000/16,500/17,500 THB
12-17 ต.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
27-01 พ.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันลอยกระทง) Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
03-08 พ.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Summer Liveaboard เต็ม 19,500/21,500/22,500 THB
17-22 พ.ย. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
24-29 พ.ย. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
08-13 ธ.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (วันรัฐธรรมนูญ) Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
15-21 ธ.ค. 2564 5D / 18Dv North and South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล 24,500/27,000/28,500 THB
22-27 ธ.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันคริสต์มาส) Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
29-03 ม.ค. 2565 4D / 15Dv อันดามันใต้ (วันปีใหม่) Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
05-10 ม.ค. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
12-17 ม.ค. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
02-07 ก.พ. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
09-14 ก.พ. 2565 4D / 15Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันวาเลนไทน์) Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
15-21 ก.พ. 2565 5D / 18Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันมาฆบูชา) Summer Liveaboard เต็ม (รอราคา)
23-28 ก.พ. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
02-07 มี.ค. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
16-21 มี.ค. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
30-04 เม.ย. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
05-10 เม.ย. 2565 4D / 15Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันจักรี) Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
12-18 เม.ย. 2565 5D / 18Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันสงกรานต์) Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
20-25 เม.ย. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
27-02 พ.ค. 2565 4D / 15Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันแรงงาน) Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
03-08 พ.ค. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
09-15 พ.ค. 2565 5D / 18Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันพืชมงคล) Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
08-13 มิ.ย. 2565 4D / 15Dv กองหินโลซิน Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
22-26 มิ.ย. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
29-03 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
06-10 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
12-16 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า (วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา) Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
26-01 ส.ค. 2565 5D / 18Dv เกาะเต่า-โลซิน (วันเฉลิม ร.10) Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
11-15 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
25-29 ส.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
08-12 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
15-19 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Summer Liveaboard เต็ม (รอราคา)
22-26 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
19-25 ต.ค. 2565 5D / 18Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันปิยมหาราช) Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
27-01 พ.ย. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard เต็ม (รอราคา)
02-07 พ.ย. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
09-14 พ.ย. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
16-21 พ.ย. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
07-13 ธ.ค. 2565 5D / 18Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันรัฐธรรมนูญ) Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
15-20 ธ.ค. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
21-26 ธ.ค. 2565 4D / 15Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันคริสต์มาส) Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
28-03 ม.ค. 2566 5D / 18Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันปีใหม่) Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
03-08 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Issara รอข้อมูล (รอราคา)
10-13 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Issara รอข้อมูล (รอราคา)
24-27 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Issara รอข้อมูล (รอราคา)
01-04 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Issara รอข้อมูล (รอราคา)
08-11 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Issara รอข้อมูล (รอราคา)
15-18 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Issara รอข้อมูล (รอราคา)
23-26 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Issara รอข้อมูล (รอราคา)
30-03 ต.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Issara รอข้อมูล (รอราคา)
21-26 ต.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันปิยมหาราช) Issara รอข้อมูล (รอราคา)
10-15 พ.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Issara รอข้อมูล (รอราคา)
17-22 พ.ย. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Issara รอข้อมูล (รอราคา)
24-29 พ.ย. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Issara รอข้อมูล (รอราคา)
01-07 ธ.ค. 2564 5D / 18Dv อันดามัน เหนือ-ใต้ (วันพ่อ) Issara รอข้อมูล (รอราคา)
08-14 ธ.ค. 2564 5D / 18Dv อันดามัน เหนือ-ใต้ (วันรัฐธรรมนูญ) Issara รอข้อมูล (รอราคา)
15-20 ธ.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Issara รอข้อมูล (รอราคา)
22-27 ธ.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามัน เหนือหรือใต้ (วันคริสต์มาส) Issara รอข้อมูล (รอราคา)
29-04 ม.ค. 2565 5D / 18Dv อันดามัน เหนือ-ใต้ (วันปีใหม่) Issara รอข้อมูล (รอราคา)
05-10 ม.ค. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Issara รอข้อมูล (รอราคา)
16-21 ก.พ. 2565 4D / 15Dv อันดามัน เหนือหรือใต้ (วันมาฆบูชา) Issara รอข้อมูล (รอราคา)
23-28 ก.พ. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Issara รอข้อมูล (รอราคา)
02-07 มี.ค. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Issara รอข้อมูล (รอราคา)
05-10 เม.ย. 2565 4D / 15Dv อันดามัน เหนือหรือใต้ (วันจักรี) Issara รอข้อมูล (รอราคา)
12-18 เม.ย. 2565 5D / 18Dv อันดามัน เหนือ-ใต้ (วันสงกรานต์) Issara รอข้อมูล (รอราคา)
02-05 มิ.ย. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า (วันเฉลิม) Issara รอข้อมูล (รอราคา)
07-10 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า Issara รอข้อมูล (รอราคา)
14-17 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า (วันเข้าพรรษา) Issara รอข้อมูล (รอราคา)
26-31 ก.ค. 2565 4D / 15Dv เกาะเต่า-โลซิน (วันเฉลิม ร.10) Issara รอข้อมูล (รอราคา)
04-07 ส.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Issara รอข้อมูล (รอราคา)
11-14 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Issara รอข้อมูล (รอราคา)
18-21 ส.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Issara รอข้อมูล (รอราคา)
25-28 ส.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Issara รอข้อมูล (รอราคา)
01-04 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Issara รอข้อมูล (รอราคา)
08-11 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Issara รอข้อมูล (รอราคา)
15-18 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Issara รอข้อมูล (รอราคา)
22-25 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Issara รอข้อมูล (รอราคา)
05-09 ก.พ. 2564 3D / 11Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Peterpan เต็ม 17,500/18,500/23,500 THB
06-10 มี.ค. 2564 3D / 11Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Peterpan เต็ม 17,500/18,500/23,500 THB
07-10 เม.ย. 2564 3D / 11Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Peterpan เต็ม 17,500/18,500/23,500 THB
02-04 เม.ย. 2564 3D / 10Dv สิมิลัน (วันจักรี) อิงอร7 รอข้อมูล 17,600 THB
03-10 เม.ย. 2564 6D / 30Dv สิมิลัน (วันจักรี) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
03-10 เม.ย. 2564 6D / 30Dv สิมิลัน (วันจักรี) Thailand Aggressor รอข้อมูล 3,290 USD
19-24 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Tapana 1 เต็ม 26,750/32,100 THB
12-17 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Tapana 1 เต็ม 26,750/32,100 THB
27-01 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Tapana Catamaran เต็ม 32,100/36,380/40,660/44,940 THB
05-10 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Tapana Catamaran เต็ม 32,100/36,380/40,660/44,940 THB
10-15 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ (วันตรุษจีน) Tapana Catamaran เต็ม 32,100/36,380/40,660/44,940 THB
24-02 มี.ค. 2564 5D / 19Dv อันดามันเหนือ-ใต้ (วันมาฆบูชา) Tapana Catamaran เต็ม 40,125/45,475/50,825/56,175 THB
17-22 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Tapana Catamaran เต็ม 32,100/36,380/40,660/44,940 THB
16-21 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Tapana Catamaran เต็ม 32,100/36,380/40,660/44,940 THB
03-08 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Tapana 1 มีที่ 29,000/33,000 THB
02-07 เม.ย. 2564 4D / 15Dv สิมิลัน (วันจักรี) Tapana 1 เต็ม 26,750/32,100 THB
27-01 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Issara เต็ม (รอราคา)
03-08 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Deep Andaman Queen รอข้อมูล 25,200/27,200/30,400/33,600/38,800 THB
10-15 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Deep Andaman Queen รอข้อมูล 25,200/27,200/30,400/33,600/38,800 THB
17-22 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Deep Andaman Queen รอข้อมูล 25,200/27,200/30,400/33,600/38,800 THB
21-26 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Deep Andaman Queen รอข้อมูล 25,200/27,200/30,400/33,600/38,800 THB
12-18 เม.ย. 2564 5D / 18Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันสงกรานต์) Mariner Bunnak เต็ม 24,000 THB
03-08 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Tapana Catamaran เต็ม 32,100/36,380/40,660/44,940 THB
02-07 เม.ย. 2564 4D / 15Dv สิมิลัน (วันจักรี) Tapana Catamaran เต็ม 32,100/36,380/40,660/44,940 THB
28-03 พ.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันแรงงาน) Mariner Bunnak เต็ม 19,500 THB
19-24 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Tapana Catamaran เต็ม 32,100/36,380/40,660/44,940 THB
08-14 เม.ย. 2564 5D / 5Dv อันดามันเหนือ-ใต้ (วันสงกรานต์) Tapana Catamaran เต็ม 40,125/45,475/50,825/56,175 THB
07-12 เม.ย. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard เต็ม 19,500/21,500/22,500 THB
13-19 เม.ย. 2564 5D / 18Dv อันดามันเหนือและใต้ (วันสงกรานต์) Summer Liveaboard เต็ม 24,500/27,000/28,500 THB
29-05 พ.ค. 2564 5D / 18Dv อันดามันเหนือและใต้ (วันแรงงาน, วันฉัตรมงคล) Summer Liveaboard เต็ม 24,500/27,000/28,500 THB
21-26 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Summer Liveaboard เต็ม 19,500/21,500/22,500 THB
24-01 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันมาฆบูชา) Summer Liveaboard เต็ม 19,500/21,500/22,500 THB
08-14 เม.ย. 2564 5D / 18Dv อันดามัน เหนือ-ใต้ (วันสงกรานต์) Issara เต็ม 32,000 THB
08-14 เม.ย. 2564 5D / 19Dv อันดามันเหนือ-ใต้ (วันสงกรานต์) Tapana 1 เต็ม 33,170 THB
17-22 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Issara เต็ม (รอราคา)
27-01 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Tapana 1 เต็ม 26,750/32,100 THB
19-24 พ.ค. 2564 4D / 15Dv Losin - Koh Tao Issara รอข้อมูล (รอราคา)
20-24 ก.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Summer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
11-15 ส.ค. 2564 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Summer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
15-19 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Summer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
19-23 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Summer Liveaboard รอข้อมูล 16,000/17,500/18,500 THB
26-30 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Summer Liveaboard รอข้อมูล 16,000/17,500/18,500 THB
02-06 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Summer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
02-05 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Issara เต็ม 19,500/21,000/22,500 THB
16-19 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Issara เต็ม 20,900/22,900/23,900 THB
22-26 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Summer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
10-15 มี.ค. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard เต็ม 19,500/21,500/22,500 THB
05-10 พ.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Issara เต็ม (รอราคา)
03-08 มี.ค. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard เต็ม 19,500/21,500/22,500 THB
11-16 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามัน เหนือหรือใต้ (ทริปวันตรุษจีน, วันวาเลนไทน์) Issara เต็ม (รอราคา)
28-28 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ (ทริปวันแรงงาน) Issara เต็ม 26,500/28,500/30,500 THB
10-15 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Issara เต็ม (รอราคา)
24-29 มี.ค. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Issara เต็ม (รอราคา)
17-21 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Tapana 1 เต็ม (รอราคา)
24-29 มี.ค. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Mariner Bunnak เต็ม 19,500 THB
24-29 มี.ค. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard เต็ม 19,500/21,500/22,500 THB
21-26 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Tapana Catamaran เต็ม 32,100/36,380/40,660/44,940 THB
22-27 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Issara เต็ม (รอราคา)
10-15 ก.พ. 2564 4D / 15Dv สิมิลัน (วันตรุษจีน) Tapana 1 เต็ม 26,750 THB
24-01 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (วันมาฆบูชา) Mariner Bunnak มีที่ 19,800 THB
26-31 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Tapana 1 เต็ม 29,000/33,000 THB
30-03 ส.ค. 2564 3D / 11Dv โลซิน (วันเฉลิม ร.10) Summer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
30-05 พ.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ (วันแรงงาน, วันฉัตรมงคล) Tapana 1 เต็ม 26,750/32,100 THB
05-08 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Issara เต็ม (รอราคา)
09-12 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Issara เต็ม (รอราคา)
10-15 มี.ค. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Mariner Bunnak รอข้อมูล 19,500 THB
27-01 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Mariner Bunnak มีที่ (รอราคา)
03-08 มี.ค. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Mariner Bunnak เต็ม 19,500 THB
17-22 ก.พ. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Mariner Bunnak เต็ม 19,500 THB
17-21 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Summer Liveaboard เต็ม 15,000/16,500/17,500 THB
17-20 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Issara เต็ม (รอราคา)
30-05 พ.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ (วันแรงงาน, วันฉัตรมงคล) Tapana Catamaran มีที่ 44,940 THB
02-07 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (วันจักรี) Deep Andaman Queen เต็ม 25,200/27,200/30,400/33,600/38,800 THB
02-08 มิ.ย. 2564 5D / 18Dv โลซิน (วันเฉลิม) Summer Liveaboard เต็ม 24,500/27,000/28,500 THB
26-29 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Issara มีที่ 20,625/22,125/23,625 THB
04-08 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Summer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
19-22 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Issara เต็ม 20,625/22,125/23,625 THB
21-26 ก.ค. 2564 4D / 15Dv เกาะเต่า-โลซิน (วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา) Issara เต็ม 27,500 THB
11-14 ส.ค. 2564 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Tapana Catamaran เต็ม 25,680/28,890/32,100/35,310 THB
03-08 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Tapana 1 มีที่ 26,750/32,100 THB
25-29 ก.ค. 2564 3D / 11Dv โลซิน (วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา) Summer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
01-05 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Peterpan มีที่ 22,500/23,500/28,500 THB
(เลือกวันได้) 4D / 10Dv Dumaguete - Apo - Dauin Mahi Mahi Dive Resort มีที่ 785 USD
(เลือกวันได้) 1D / 2Dv Weekdays for minimum 7 divers (price/person) Wayoon รอข้อมูล 2,500 THB
(เลือกวันได้) 1D / 2Dv Weekdays for 2 divers (price/2divers) Wayoon รอข้อมูล 9,900 THB
(เลือกวันได้) 1D / 2Dv ชุมพร Wayoon Giant รอข้อมูล 2,700 THB
(เลือกวันได้) 2D / 5Dv ชุมพร Wayoon Giant รอข้อมูล 5,900 THB
(เลือกวันได้) 2D / 5Dv ชุมพร จันทร์เพ็ญ ไดฟวิ่ง/ธาราดล รีสอร์ท ชุมพร มีที่ 6,990 THB
(เลือกวันได้) 2D / 5Dv ชุมพร จันทร์เพ็ญ ไดฟวิ่ง/Green Adamas Resort Chumphon มีที่ 7,400 THB
(เลือกวันได้) 2D / 5Dv ชุมพร จันทร์เพ็ญ ไดฟวิ่ง/Villa Varich มีที่ 7,400 THB
(เลือกวันได้) 2D / 5Dv ชุมพร จันทร์เพ็ญ ไดฟวิ่ง/Loft Mania Boutique Hotel มีที่ 8,000 THB
(เลือกวันได้) 2D / 5Dv ชุมพร จันทร์เพ็ญ ไดฟวิ่ง/Novotel Chumphon Beach Resort & Golf มีที่ 8,900 THB
(เลือกวันได้) 1D / 2Dv พัทยา ท.ศรีสมชาย 3 มีที่ 3,300 THB
(เลือกวันได้) 1D / 4Dv เกาะเต่า Local/The Tarna Dive Resort มีที่ 3,300 THB
(เลือกวันได้) 1D / 2Dv ราชาใหญ่ South Siam 2 มีที่ 3,900 THB
(เลือกวันได้) 1D / 2Dv ราชาน้อย-ใหญ่ Freedom Dolphin มีที่ 4,300 THB
24-29 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) m มีที่ 23,500/26,500 THB
29-02 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Manta Queen 1 เต็ม 23,500/26,500 THB
03-07 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Manta Queen 1 มีที่ 23,500/26,500 THB
10-14 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Manta Queen 1 มีที่ 23,500/26,500 THB
18-22 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Manta Queen 1 มีที่ 23,500/26,500 THB
12-16 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Manta Queen 1 มีที่ 23,500/26,500 THB
19-23 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Manta Queen 1 มีที่ 23,500/26,500 THB
09-13 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Manta Queen 1 มีที่ 23,500/26,500 THB
23-27 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Manta Queen 1 มีที่ 23,500/26,500 THB
07-11 พ.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Manta Queen 1 มีที่ 23,500/26,500 THB
17-22 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Issara เต็ม 27,900 THB
16-21 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Tapana 1 มีที่ 26,750/32,100 THB
28-01 ก.พ. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
04-08 ก.พ. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
11-15 ก.พ. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์) Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
18-22 ก.พ. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
24-28 ก.พ. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันมาฆบูชา) Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
04-08 มี.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
11-15 มี.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
18-22 มี.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
25-29 มี.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
02-06 เม.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันจักรี) Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
09-13 เม.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันสงกรานต์) Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
17-21 เม.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
29-03 พ.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
01-05 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
15-19 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
19-23 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
26-30 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
09-13 ก.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
16-20 ก.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
21-25 ต.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
10-15 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ (วันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์) Fahsai มีที่ 16,500 THB
03-08 มี.ค. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Fahsai มีที่ 16,500 THB
10-15 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Fahsai มีที่ 16,900 THB
17-22 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Fahsai มีที่ 16,500 THB
01-06 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (วันจักรี) Fahsai มีที่ 16,500 THB
12-18 เม.ย. 2564 5D / 19Dv อันดามันเหนือและใต้ (วันสงกรานต์) Fahsai มีที่ 21,900 THB
28-03 พ.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ (วันแรงงาน และวันฉัตรมงคล) Fahsai มีที่ 16,500 THB
03-03 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันเฉลิม) Fahsai มีที่ 13,500 THB
15-19 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Fahsai มีที่ (รอราคา)
22-26 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) Fahsai มีที่ 13,900 THB
26-30 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Fahsai มีที่ (รอราคา)
02-06 ก.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Fahsai มีที่ (รอราคา)
16-20 ก.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Fahsai มีที่ (รอราคา)
20-25 ต.ค. 2564 4D / 15Dv (วันปิยมหาราช) Fahsai มีที่ (รอราคา)
27-01 พ.ย. 2564 4D / 15Dv (วันลอยกระทง) Fahsai มีที่ (รอราคา)
10-15 พ.ย. 2564 4D / 15Dv North or South Andaman Fahsai มีที่ (รอราคา)
01-06 ธ.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ (วันพ่อ) Fahsai มีที่ 16,900 THB
08-13 ธ.ค. 2564 4D / 15Dv (วันรัฐธรรมนูญ) Fahsai มีที่ (รอราคา)
29-03 ม.ค. 2565 4D / 15Dv (วันปีใหม่) Fahsai มีที่ (รอราคา)
16-21 ก.พ. 2565 4D / 15Dv (วันมาฆบูชา) Fahsai มีที่ (รอราคา)
13-18 เม.ย. 2565 4D / 15Dv (วันสงกรานต์) Fahsai มีที่ (รอราคา)
11-16 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (วันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์) Mariner Bunnak เต็ม 19,800 THB
24-29 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Kris มีที่ 19,900 THB
02-06 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันเฉลิม) Peterpan มีที่ 17,500/23,500 THB
09-14 ก.พ. 2565 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (วันวาเลนไทน์) Fahsai มีที่ 16,500 THB
09-14 มี.ค. 2565 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Mariner Bunnak มีที่ 20,500 THB
19-24 ม.ค. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
02-07 ก.พ. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Issara รอข้อมูล (รอราคา)
10-15 ก.พ. 2565 4D / 15Dv อันดามัน เหนือหรือใต้ (วันวาเลนไทน์) Issara รอข้อมูล (รอราคา)
09-14 มี.ค. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Issara รอข้อมูล (รอราคา)
23-28 มี.ค. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
19-23 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
18-22 ส.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
23-28 พ.ย. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
24-02 มี.ค. 2564 5D / 19Dv อันดามันเหนือ (วันมาฆบูชา) Tapana 1 มีที่ 33,170/40,125 THB
24-01 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (วันมาฆบูชา) Fahsai มีที่ 16,900 THB
03-08 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Issara เต็ม 25,500/27,500/29,500 THB
10-15 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (วันตรุษจีน และ วันวาเลนไทน์) Kris มีที่ 19,900 THB
18-23 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Peterpan มีที่ 22,500/23,500/28,500 THB
01-05 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Peterpan มีที่ 24,500 THB
04-08 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) MV KOON9 มีที่ 24,500 THB
17-23 มี.ค. 2564 5D / 18Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Summer Liveaboard เต็ม 24,500/27,000/28,500 THB
25-30 มี.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Fahsai มีที่ 16,900 THB
01-06 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ (วันจักรี) Summer Liveaboard เต็ม 21,500 THB
07-12 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Fahsai มีที่ 16,900 THB
13-18 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (วันสงกรานต์) Kris เต็ม 21,000 THB
21-27 เม.ย. 2564 5D / 18Dv อันดามันใต้ Peterpan เต็ม 26,500 THB
30-04 พ.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (วันแรงงาน) MV KOON9 มีที่ 24,500 THB
06-11 พ.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (สิมิลัน บอน ตาชัย ริเชลิว) Summer Liveaboard มีที่ 21,500 THB
19-23 พ.ค. 2564 4D / 13Dv เกาะราชา Peterpan มีที่ 17,500 THB
02-06 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา-พีพี (วันเฉลิมฯ) MV KOON9 มีที่ 19,500 THB
10-14 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Summer Liveaboard เต็ม 15,000/16,500/17,500 THB
24-28 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา Scubanet เต็ม 18,000 THB
30-04 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Peterpan มีที่ 17,500 THB
08-12 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา MV KOON9 มีที่ 19,500 THB
13-19 ก.ค. 2564 5D / 18Dv เกาะเต่า-โลซิน Summer Liveaboard เต็ม 24,500 THB
13-19 ก.ค. 2564 5D / 18Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา) Kris มีที่ 16,900 THB
05-09 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
12-16 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Like Andaman1 มีที่ 14,500 THB
19-23 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Tapana 1 มีที่ 22,000 THB
26-30 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Peterpan มีที่ 17,500 THB
09-13 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Summer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
26-30 ก.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Kris มีที่ 16,900 THB
08-12 ต.ค. 2564 5D / 13Dv เกาะราชา-พีพี (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) Peterpan มีที่ 17,500 THB
14-19 ต.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Scubanet มีที่ 23,500 THB
28-02 พ.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Peterpan มีที่ 23,500 THB
10-15 พ.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Summer Liveaboard เต็ม 19,500/21,500/22,500 THB
18-23 พ.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Mariner Bunnak มีที่ 19,500 THB
08-13 ธ.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (วันรัฐธรรมนูญ) Peterpan มีที่ 23,500 THB
30-03 ม.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Like Andaman1 มีที่ (รอราคา)
28-30 พ.ค. 2564 2D / 5Dv ชุมพร CK2 มีที่ 7,900 THB
17-21 มิ.ย. 2564 3D / 8Dv เกาะเต่า Local/Carabao Dive Resort มีที่ 11,900 THB
03-05 ก.ย. 2564 2D / 5Dv ชุมพร CK2 มีที่ 7,900 THB
10-15 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (วันตรุษจีน, วันวาเลนไทน์) Summer Liveaboard เต็ม 19,500/21,500/22,500 THB
07-12 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Kris รอข้อมูล (รอราคา)
11-15 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Fahsai มีที่ (รอราคา)
16-20 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Summer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
27-01 พ.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันเหนือ (วันลอยกระทง 1 พ.ย.) Issara รอข้อมูล (รอราคา)
01-07 ธ.ค. 2564 5D / 18Dv อันดามันเหนือ-ใต้ (วันพ่อ) Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
26-31 ม.ค. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
09-14 มี.ค. 2565 4D / 15Dv North or South Andaman Summer Liveaboard รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
04-08 ส.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
01-05 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
29-02 ต.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Issara รอข้อมูล (รอราคา)
30-05 ธ.ค. 2565 4D / 15Dv อันดามันเหนือหรือใต้ (วันพ่อ) Summer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
09-13 พ.ค. 2564 3D / 11Dv อันดามันใต้ Peterpan มีที่ (รอราคา)
29-02 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Fahsai มีที่ (รอราคา)
Resort
Liveaboard
Day-Trip