เกาะเต่า | ทริปดำน้ำ 2024-2025 by DiveShop.in.th
วันเดินทาง วัน / ไดฟ์ เรือ / รีสอร์ท ที่ว่าง ราคา  
04-08 ก.ค. 2567 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripSummer Liveaboard รอข้อมูล 18,000  THB
25-29 ก.ค. 2567 3D / 11Dv เกาะเต่า (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripSummer Liveaboard รอข้อมูล 18,000  THB
05-08 มิ.ย. 2568 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripIssara (อิสระ) รอข้อมูล 0 THB
12-15 มิ.ย. 2568 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripIssara (อิสระ) รอข้อมูล 0 THB
19-22 มิ.ย. 2568 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripIssara (อิสระ) รอข้อมูล 0 THB
26-29 มิ.ย. 2568 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripIssara (อิสระ) รอข้อมูล 0 THB
03-06 ก.ค. 2568 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripIssara (อิสระ) รอข้อมูล 0 THB
10-13 ก.ค. 2568 3D / 11Dv เกาะเต่า (วันอาสาฬหบูชา) Liveaboard TripIssara (อิสระ) รอข้อมูล 0 THB
17-20 ก.ค. 2568 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripIssara (อิสระ) รอข้อมูล 0 THB
18-21 ก.ค. 2567 3D / 11Dv ราชาน้อย - ราชาใหญ่ (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripTapana 1 (ฐาปนา 1) รอข้อมูล 24,500  THB
25-28 ก.ค. 2567 3D / 11Dv ราชาน้อย - ราชาใหญ่ (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripTapana 1 (ฐาปนา 1) รอข้อมูล 24,500  THB
27-30 มิ.ย. 2567 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripTapana Catamaran รอข้อมูล 0 THB
18-21 ก.ค. 2567 3D / 11Dv เกาะเต่า (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripTapana Catamaran รอข้อมูล 0 THB
25-28 ก.ค. 2567 3D / 11Dv เกาะเต่า (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripTapana Catamaran รอข้อมูล 28,300  THB
31-04 ส.ค. 2567 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripTapana Catamaran รอข้อมูล 0 THB
11-14 ก.ค. 2567 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripIssara (อิสระ) เต็ม 21,000  THB
28-31 พ.ค. 2568 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripAquarian รอข้อมูล 0
01-04 มิ.ย. 2568 3D / 11Dv เกาะเต่า (วันเฉลิมราชินี) Liveaboard TripAquarian รอข้อมูล 0
05-08 มิ.ย. 2568 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripAquarian รอข้อมูล 0
12-15 มิ.ย. 2568 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripAquarian รอข้อมูล 0
19-22 มิ.ย. 2568 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripAquarian รอข้อมูล 25,000  THB
26-29 มิ.ย. 2568 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripAquarian รอข้อมูล 25,000  THB
02-05 ก.ค. 2568 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripAquarian รอข้อมูล 25,000  THB
04-07 ก.ค. 2567 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripIssara (อิสระ) เต็ม 21,000  THB
04-07 ก.ค. 2567 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripTapana Catamaran เต็ม 27,500  THB
27-30 มิ.ย. 2567 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripIssara (อิสระ) เต็ม 21,000  THB
11-15 ก.ค. 2567 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripSummer Liveaboard มีที่ 18,000  THB
11-14 ก.ค. 2567 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripTapana Catamaran เต็ม 0 THB
19-22 ก.ค. 2567 3D / 11Dv เกาะเต่า (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripIssara (อิสระ) มีที่ 21,000  THB
19-23 ก.ค. 2567 3D / 11Dv เกาะเต่า (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 18,000  THB
27-01 ก.ค. 2567 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 18,000  THB
Resort
Liveaboard
Day-Trip