เกาะเต่า | ทริปดำน้ำ 2021-2022 by DiveShop.in.th
วันเดินทาง วัน / ไดฟ์ เรือ / รีสอร์ท ที่ว่าง ราคา  
22-26 มิ.ย. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripSummer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
29-03 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripSummer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
06-10 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripSummer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
12-16 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า (วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripSummer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
01-04 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripIssara รอข้อมูล (รอราคา)
08-11 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripIssara รอข้อมูล (รอราคา)
15-18 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripIssara รอข้อมูล (รอราคา)
02-05 มิ.ย. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า (วันเฉลิม) Liveaboard TripIssara รอข้อมูล (รอราคา)
07-10 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripIssara รอข้อมูล (รอราคา)
14-17 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripIssara รอข้อมูล (รอราคา)
17-21 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 15,000/16,500/17,500 THB
17-20 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripIssara เต็ม (รอราคา)
(เลือกวันได้) 1D / 4Dv เกาะเต่า Day-TripLocal/The Tarna Dive Resort มีที่ 3,300 THB
17-21 มิ.ย. 2564 3D / 8Dv เกาะเต่า Day-TripLocal/Carabao Dive Resort มีที่ 11,900 THB
15-18 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripTapana Catamaran เต็ม 27,900/30,900/34,500 THB
22-26 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่าฟูลมูนปาร์ตี้ (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) Liveaboard TripTapana Catamaran มีที่ (รอราคา)
23-27 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า (ฟูลมูนปาร์ตี้) Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 15,000/16,500/17,500 THB
03-06 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า (วันเฉลิม) Liveaboard TripTapana Catamaran มีที่ 27,285 THB
01-04 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า (Half Moon Party) Liveaboard TripSummer Liveaboard มีที่ 15,000/16,500/17,500 THB
24-27 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripIssara มีที่ (รอราคา)
10-13 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripTapana Catamaran รอข้อมูล (รอราคา)
10-13 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripTapana 1 มีที่ 20,500 THB
17-20 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
24-27 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
01-04 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
08-11 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
15-18 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
22-25 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
02-05 มิ.ย. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า (วันเฉลิม) Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
30-03 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
07-10 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
11-14 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
21-24 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
10-14 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 15,000/16,500/17,500 THB
17-21 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripSummer Liveaboard มีที่ 18,500 THB
21-25 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะเต่า Liveaboard TripSummer Liveaboard มีที่ 18,500 THB
Resort
Liveaboard
Day-Trip