หลีเป๊ะ | ทริปดำน้ำ 2021-2022 by DiveShop.in.th
วันเดินทาง วัน / ไดฟ์ เรือ / รีสอร์ท ที่ว่าง ราคา  
01-05 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 มีที่ 14,500 THB
15-19 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 มีที่ 14,500 THB
19-23 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 มีที่ 14,500 THB
26-30 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 มีที่ 14,500 THB
09-13 ก.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 มีที่ 14,500 THB
16-20 ก.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 มีที่ 14,500 THB
13-19 ก.ค. 2564 5D / 18Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripKRIS มีที่ 16,900 THB
21-25 ต.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันปิยมหาราช) Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 มีที่ 14,500 THB
01-05 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripFAHSAI มีที่ (รอราคา)
15-19 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripFAHSAI มีที่ (รอราคา)
29-02 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripFAHSAI มีที่ (รอราคา)
11-15 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripFAHSAI มีที่ 13,500 THB
02-06 ก.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripFAHSAI มีที่ (รอราคา)
16-20 ก.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripFAHSAI มีที่ (รอราคา)
11-16 ส.ค. 2564 4D / 15Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripDeep Andaman Queen มีที่ 19,800/25,200/28,000 THB
26-30 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripFAHSAI มีที่ 13,500 THB
03-07 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันเฉลิม) Liveaboard TripFAHSAI มีที่ 13,500 THB
05-09 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
09-13 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
19-23 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
23-27 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
29-02 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
05-09 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
11-15 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
15-19 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
19-23 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
16-20 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
21-25 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
27-31 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
31-04 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
10-14 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
17-21 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
21-25 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
25-29 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
31-04 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
08-12 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripKRIS รอข้อมูล 15,900 THB
22-26 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) Liveaboard TripFAHSAI มีที่ 13,900 THB
22-26 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripSummer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
15-19 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
25-29 พ.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันวิสาขบูชา) Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
02-06 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันเฉลิม) Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/23,500 THB
09-13 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
13-17 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
17-21 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
21-25 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
25-29 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
29-02 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
24-28 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 มีที่ 14,500 THB
05-09 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 เต็ม 14,500 THB
12-16 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 มีที่ 14,500 THB
26-30 ส.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500 THB
23-27 ก.ย. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripKRIS มีที่ 16,900 THB
30-04 ม.ค. 2565 4D / 15Dv หลีเป๊ะ-ตรัง (วันปีใหม่) Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 มีที่ 18,900 THB
23-27 มิ.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 มีที่ 14,500 THB
11-15 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 มีที่ 14,500 THB
04-08 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
11-15 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 มีที่ 14,500 THB
30-04 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500 THB
22-26 ก.ค. 2564 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) Liveaboard TripKRIS มีที่ 16,900 THB
02-07 มิ.ย. 2564 4D / 15Dv หลีเป๊ะ (วันเฉลิม) Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
10-15 มิ.ย. 2564 4D / 15Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
23-28 มิ.ย. 2564 4D / 15Dv หลีเป๊ะ (ฟูลมูนปาร์ตี้) Liveaboard TripMV Mariner Bunnak มีที่ (รอราคา)
01-06 ก.ค. 2564 4D / 15Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
08-13 ก.ค. 2564 4D / 15Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
22-27 ก.ค. 2564 4D / 15Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
28-02 ส.ค. 2564 4D / 15Dv หลีเป๊ะ (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
04-09 ส.ค. 2564 4D / 15Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
11-16 ส.ค. 2564 4D / 15Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
19-24 ส.ค. 2564 4D / 15Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
26-31 ส.ค. 2564 4D / 15Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
09-14 ก.ย. 2564 4D / 15Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
16-21 ก.ย. 2564 4D / 15Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
22-27 ก.ย. 2564 4D / 15Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
29-04 ต.ค. 2564 4D / 15Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
Resort
Liveaboard
Day-Trip