หลีเป๊ะ | ทริปดำน้ำ 2022-2023 by DiveShop.in.th
วันเดินทาง วัน / ไดฟ์ เรือ / รีสอร์ท ที่ว่าง ราคา  
25-29 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
31-04 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
12-17 ก.ค. 2565 4D / 15Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
20-24 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล 16,500 THB
03-07 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
10-15 ส.ค. 2565 4D / 15Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
17-21 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
25-29 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
07-11 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล 16,500 THB
14-18 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak รอข้อมูล (รอราคา)
07-11 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripARUNA VOYAGER รอข้อมูล 30,000/33,750/45,000 THB
14-18 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripARUNA VOYAGER รอข้อมูล 30,000/33,750/45,000 THB
21-25 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripARUNA VOYAGER รอข้อมูล 30,000/33,750/45,000 THB
04-08 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripARUNA VOYAGER รอข้อมูล 30,000/33,750/45,000 THB
11-15 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripARUNA VOYAGER รอข้อมูล 30,000/33,750/45,000 THB
18-22 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripARUNA VOYAGER รอข้อมูล 30,000/33,750/45,000 THB
25-29 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripARUNA VOYAGER รอข้อมูล 30,000/33,750/45,000 THB
01-05 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripARUNA VOYAGER รอข้อมูล 30,000/33,750/45,000 THB
08-12 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripARUNA VOYAGER รอข้อมูล 30,000/33,750/45,000 THB
15-19 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripARUNA VOYAGER รอข้อมูล 30,000/33,750/45,000 THB
22-26 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripARUNA VOYAGER รอข้อมูล 30,000/33,750/45,000 THB
29-03 ต.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripARUNA VOYAGER รอข้อมูล 30,000/33,750/45,000 THB
06-10 ต.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripARUNA VOYAGER รอข้อมูล 30,000/33,750/45,000 THB
05-09 ต.ค. 2566 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripARUNA VOYAGER มีที่ 30,000/33,750/45,000 THB
06-10 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak มีที่ 16,500 THB
03-07 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
07-11 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
12-15 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
27-31 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripPeterpan เต็ม 17,500/18,500/23,500 THB
05-09 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
10-14 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
17-21 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
07-11 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripORCA OKTAVIA รอข้อมูล 18,000/19,350/21,375/23,400 THB
13-17 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripORCA OKTAVIA รอข้อมูล 18,000/19,350/21,375/23,400 THB
22-26 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripORCA OKTAVIA รอข้อมูล 18,000/19,350/21,375/23,400 THB
27-31 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripORCA OKTAVIA เต็ม 18,000/19,350/21,375/23,400 THB
04-08 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripORCA OKTAVIA รอข้อมูล 18,000/19,350/21,375/23,400 THB
11-15 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripORCA OKTAVIA รอข้อมูล 18,000/19,350/21,375/23,400 THB
18-22 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripORCA OKTAVIA มีที่ 18,000/19,350/21,375/23,400 THB
25-29 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripORCA OKTAVIA รอข้อมูล 18,000/19,350/21,375/23,400 THB
08-12 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripORCA OKTAVIA รอข้อมูล 18,000/19,350/21,375/23,400 THB
15-19 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripORCA OKTAVIA รอข้อมูล 18,000/19,350/21,375/23,400 THB
22-26 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripORCA OKTAVIA รอข้อมูล 18,000/19,350/21,375/23,400 THB
29-03 ต.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripORCA OKTAVIA รอข้อมูล 18,000/19,350/21,375/23,400 THB
06-10 ต.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripORCA OKTAVIA รอข้อมูล 18,000/19,350/21,375/23,400 THB
27-01 พ.ย. 2565 4D / 15Dv หลีเป๊ะ (Macro Trip) Liveaboard TripORCA OKTAVIA มีที่ 26,000/28,000/31,000/34,000 THB
08-12 มิ.ย. 2566 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripORCA OKTAVIA รอข้อมูล 20,000/21,500/23,750/26,000 THB
27-31 ก.ค. 2566 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripORCA OKTAVIA รอข้อมูล 20,000/21,500/23,750/26,000 THB
10-14 ส.ค. 2566 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripORCA OKTAVIA รอข้อมูล 20,000/21,500/23,750/26,000 THB
01-05 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripORCA OKTAVIA มีที่ 18,000/19,350/21,375/23,400 THB
06-10 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 รอข้อมูล (รอราคา)
14-18 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 รอข้อมูล 14,500 THB
28-01 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 มีที่ 14,500 THB
15-19 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 รอข้อมูล (รอราคา)
06-11 ต.ค. 2565 4D / 15Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 รอข้อมูล (รอราคา)
20-25 ต.ค. 2565 4D / 15Dv หลีเป๊ะ (วันปิยมหาราช) Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 รอข้อมูล (รอราคา)
01-06 ธ.ค. 2565 4D / 15Dv หลีเป๊ะ (วันพ่อ) Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 รอข้อมูล (รอราคา)
08-13 ธ.ค. 2565 4D / 15Dv หลีเป๊ะ (วันรัฐธรรมนูญ) Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 รอข้อมูล (รอราคา)
29-03 ม.ค. 2566 4D / 15Dv หลีเป๊ะ (วันปีใหม่) Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 รอข้อมูล (รอราคา)
22-27 มี.ค. 2566 4D / 15Dv หินม่วง หินแดง Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 รอข้อมูล (รอราคา)
01-06 ส.ค. 2566 4D / 15Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 รอข้อมูล (รอราคา)
20-25 ก.ย. 2566 4D / 15Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 รอข้อมูล (รอราคา)
28-02 ม.ค. 2567 4D / 15Dv หลีเป๊ะ (วันปีใหม่) Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 รอข้อมูล (รอราคา)
27-31 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripMV Mariner Bunnak เต็ม (รอราคา)
07-11 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripNEW FAHSAI เต็ม 14,500 THB
13-17 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripNEW FAHSAI มีที่ (รอราคา)
21-25 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripNEW FAHSAI มีที่ 14,500 THB
27-31 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripNEW FAHSAI เต็ม 13,500 THB
04-08 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripNEW FAHSAI มีที่ (รอราคา)
11-15 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripNEW FAHSAI มีที่ 14,500 THB
18-22 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripNEW FAHSAI มีที่ (รอราคา)
25-29 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripNEW FAHSAI มีที่ 14,500 THB
01-05 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripNEW FAHSAI มีที่ 14,500 THB
08-12 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripNEW FAHSAI มีที่ 14,500 THB
22-26 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripNEW FAHSAI มีที่ 14,500 THB
29-03 ต.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripNEW FAHSAI เต็ม (รอราคา)
12-16 ต.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) Liveaboard TripNEW FAHSAI เต็ม (รอราคา)
13-17 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripDeep Andaman Queen มีที่ (รอราคา)
18-22 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripDeep Andaman Queen รอข้อมูล 21,400/22,700/25,300/27,800/30,800 THB
16-20 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
31-04 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
11-15 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 มีที่ 14,500 THB
25-29 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripLIKE ANDAMAN1 มีที่ 14,500 THB
21-25 ส.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan เต็ม 17,500/18,500/23,500 THB
21-25 ก.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
31-04 ก.ย. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripMV Mariner Bunnak มีที่ 16,500 THB
06-10 ต.ค. 2565 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripNEW FAHSAI มีที่ 14,500 THB
Resort
Liveaboard
Day-Trip