อาดัง-ราวี-หลีเป๊ะ | ทริปดำน้ำ 2024-2025 by DiveShop.in.th
วันเดินทาง วัน / ไดฟ์ เรือ / รีสอร์ท ที่ว่าง ราคา  
08-13 ต.ค. 2568 4D / 15Dv หลีเป๊ะ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) Liveaboard TripIssara (อิสระ) รอข้อมูล 0 THB
13-17 ส.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripTapana 1 (ฐาปนา 1) รอข้อมูล 24,500  THB
25-29 ก.ย. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 22,000  THB
11-15 ก.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripAruna Voyager รอข้อมูล 31,500  THB
18-22 ก.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripAruna Voyager รอข้อมูล 31,500  THB
01-05 ส.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripAruna Voyager รอข้อมูล 31,500  THB
08-12 ส.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripAruna Voyager รอข้อมูล 31,500  THB
15-19 ส.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripAruna Voyager รอข้อมูล 31,500  THB
22-26 ส.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripAruna Voyager รอข้อมูล 31,500  THB
29-02 ก.ย. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripAruna Voyager รอข้อมูล 31,500  THB
05-09 ก.ย. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripAruna Voyager รอข้อมูล 31,500  THB
12-16 ก.ย. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripAruna Voyager รอข้อมูล 31,500  THB
19-23 ก.ย. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripAruna Voyager รอข้อมูล 31,500  THB
26-30 ก.ย. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripAruna Voyager รอข้อมูล 31,500  THB
03-07 ต.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripAruna Voyager รอข้อมูล 31,500  THB
(เลือกวันได้) 1D / 3Dv หลีเป๊ะ Day-Tripหลีเป๊ะ สเตชั่น @ ซีทัช รอข้อมูล 3,600 THB
21-24 มิ.ย. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
25-28 มิ.ย. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
28-01 ก.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
02-05 ก.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
05-08 ก.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
09-12 ก.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
12-15 ก.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
16-19 ก.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
19-22 ก.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
23-26 ก.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
26-29 ก.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
30-02 ส.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
02-05 ส.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
06-09 ส.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
09-12 ส.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
13-16 ส.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
16-19 ส.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
20-23 ส.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
23-26 ส.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
27-30 ส.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
30-02 ก.ย. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
03-06 ก.ย. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
06-09 ก.ย. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
10-13 ก.ย. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
13-16 ก.ย. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
17-20 ก.ย. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
20-23 ก.ย. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
24-27 ก.ย. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
27-30 ก.ย. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
01-04 ต.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
04-07 ต.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
08-11 ต.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
11-14 ต.ค. 2567 3D / 10Dv หลีเป๊ะ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) Liveaboard TripManta Queen 8 รอข้อมูล 18,000  THB
04-08 ก.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripAruna Voyager รอข้อมูล 31,500  THB
25-29 ก.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripAruna Voyager รอข้อมูล 31,500  THB
27-01 ก.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripAruna Voyager มีที่ 31,500  THB
27-01 ก.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 22,000  THB
04-08 ก.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 22,000  THB
12-16 ก.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 22,000  THB
20-24 ก.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripOrca Oktavia เต็ม 22,000  THB
27-31 ก.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripOrca Oktavia มีที่ 22,000  THB
02-06 ส.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 22,000  THB
09-13 ส.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripOrca Oktavia เต็ม 22,000  THB
16-20 ส.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 22,000  THB
22-26 ส.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia เต็ม 22,000  THB
29-02 ก.ย. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 22,000  THB
05-09 ก.ย. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 22,000  THB
12-16 ก.ย. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 22,000  THB
19-23 ก.ย. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 22,000  THB
30-04 ต.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia เต็ม 22,000  THB
04-08 ต.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 22,000  THB
10-14 ต.ค. 2567 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 28,600  THB
19-23 มิ.ย. 2568 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 22,000  THB
26-30 มิ.ย. 2568 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 0 THB
03-07 ก.ค. 2568 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 0 THB
10-14 ก.ค. 2568 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 0 THB
17-21 ก.ค. 2568 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 0 THB
24-28 ก.ค. 2568 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 0 THB
31-04 ส.ค. 2568 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 0 THB
08-12 ส.ค. 2568 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันแม่) Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 22,000  THB
14-18 ส.ค. 2568 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 0 THB
21-25 ส.ค. 2568 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 0 THB
28-01 ก.ย. 2568 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 0 THB
04-08 ก.ย. 2568 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 0 THB
11-15 ก.ย. 2568 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 22,000  THB
18-22 ก.ย. 2568 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 0 THB
25-29 ก.ย. 2568 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 0 THB
02-06 ต.ค. 2568 3D / 11Dv หลีเป๊ะ Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 0 THB
09-13 ต.ค. 2568 3D / 11Dv หลีเป๊ะ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) Liveaboard TripOrca Oktavia รอข้อมูล 0 THB
Resort
Liveaboard
Day-Trip