กองหินโลซิน | ทริปดำน้ำ 2022-2024 by DiveShop.in.th
วันเดินทาง วัน / ไดฟ์ เรือ / รีสอร์ท ที่ว่าง ราคา  
22-26 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana Catamaran รอข้อมูล (รอราคา)
01-05 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
19-23 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana Catamaran รอข้อมูล (รอราคา)
29-03 ต.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
18-22 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana 1 มีที่ (รอราคา)
26-30 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana 1 มีที่ 24,950/28,950 THB
22-26 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana 1 เต็ม (รอราคา)
18-22 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripVenus Marina รอข้อมูล 17,900 THB
08-12 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripVenus Marina รอข้อมูล 17,900 THB
18-22 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard มีที่ 24,900 THB
25-29 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
01-05 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana Catamaran เต็ม 31,920/35,350/38,900 THB
18-22 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana Catamaran เต็ม (รอราคา)
26-30 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana Catamaran เต็ม 25,680/28,890/32,100/35,310 THB
09-13 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana Catamaran เต็ม (รอราคา)
15-19 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม (รอราคา)
22-26 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 18,500/20,000/22,000 THB
11-15 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม (รอราคา)
29-03 ต.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม (รอราคา)
08-12 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม (รอราคา)
17-21 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripAQUARIAN รอข้อมูล 23,500/24,000 THB
31-04 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripAQUARIAN มีที่ 23,500/24,000 THB
14-18 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripAQUARIAN รอข้อมูล 23,500/24,000 THB
02-06 ส.ค. 2566 3D / 11Dv โลซิน (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripAQUARIAN รอข้อมูล 23,500/24,000 THB
09-13 ส.ค. 2566 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Liveaboard TripAQUARIAN รอข้อมูล 23,500/24,000 THB
16-20 ส.ค. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripAQUARIAN รอข้อมูล 23,500/24,000 THB
23-27 ส.ค. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripAQUARIAN รอข้อมูล 23,500/24,000 THB
06-10 ก.ย. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripAQUARIAN รอข้อมูล 23,500/24,000 THB
13-17 ก.ย. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripAQUARIAN รอข้อมูล 23,500/24,000 THB
20-24 ก.ย. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripAQUARIAN รอข้อมูล 23,500/24,000 THB
26-30 ก.ย. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripAQUARIAN รอข้อมูล 23,500/24,000 THB
31-04 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
11-15 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Liveaboard TripISSARA เต็ม 21,000/22,500/23,250 THB
15-19 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
20-24 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
25-29 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
08-12 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
12-16 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
16-20 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
22-26 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
10-14 ส.ค. 2566 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
17-21 ส.ค. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
24-28 ส.ค. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
31-04 ก.ย. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
07-11 ก.ย. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
14-18 ก.ย. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
21-25 ก.ย. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
28-02 ต.ค. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
01-05 ส.ค. 2567 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
05-09 ส.ค. 2567 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
09-13 ส.ค. 2567 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
15-19 ส.ค. 2567 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
22-26 ส.ค. 2567 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
29-02 ก.ย. 2567 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
05-09 ก.ย. 2567 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA มีที่ (รอราคา)
12-16 ก.ย. 2567 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
19-23 ก.ย. 2567 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
26-30 ก.ย. 2567 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
12-16 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Liveaboard TripTapana Catamaran มีที่ 29,900/33,100/36,310 THB
15-19 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana 1 เต็ม 23,000/27,000 THB
19-23 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana 1 มีที่ 23,000/27,000 THB
23-27 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana Catamaran มีที่ 29,900/33,100/36,310 THB
11-15 ส.ค. 2566 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Liveaboard TripTapana Catamaran รอข้อมูล 29,900/33,100/36,310 THB
17-21 ส.ค. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana Catamaran รอข้อมูล 29,900/33,100/36,310 THB
14-18 ก.ย. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล 23,000/27,000 THB
22-26 ก.ย. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana Catamaran รอข้อมูล 29,900/33,100/36,310 THB
28-02 ต.ค. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana Catamaran รอข้อมูล 29,900/33,100/36,310 THB
01-05 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 18,500/20,000/22,000 THB
29-03 ต.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA มีที่ (รอราคา)
12-16 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Liveaboard TripTapana 1 มีที่ 22,000 THB
03-07 ส.ค. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA รอข้อมูล (รอราคา)
30-03 ก.ย. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripAQUARIAN รอข้อมูล 23,500/24,000 THB
07-11 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripAQUARIAN เต็ม 23,500/24,000 THB
23-27 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana 1 มีที่ 21,935/25,680 THB
28-02 ต.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripAQUARIAN เต็ม 23,500/24,000 THB
04-08 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA เต็ม 19,125/20,625/22,125 THB
04-08 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 18,500/20,000/22,000 THB
04-08 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana 1 เต็ม (รอราคา)
04-08 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana Catamaran เต็ม (รอราคา)
08-12 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Liveaboard TripTapana 1 มีที่ 21,935 THB
05-09 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana Catamaran เต็ม (รอราคา)
27-31 ก.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripVenus Marina มีที่ 17,900 THB
05-09 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana 1 มีที่ 22,000 THB
24-28 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripAQUARIAN มีที่ 23,500 THB
29-03 ต.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana Catamaran มีที่ 28,890/32,100/35,310 THB
21-25 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripAQUARIAN มีที่ 23,500 THB
21-25 ส.ค. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana Catamaran รอข้อมูล 28,900/32,100/35,400 THB
18-22 ก.ย. 2566 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล 22,000/26,000 THB
02-06 ก.ย. 2565 3D / 11Dv โลซิน Liveaboard TripISSARA มีที่ 20,625/22,125/23,625 THB
Resort
Liveaboard
Day-Trip