กองหินโลซิน | ทริปดำน้ำ 2021-2022 by DiveShop.in.th
วันเดินทาง วัน / ไดฟ์ เรือ / รีสอร์ท ที่ว่าง ราคา  
08-13 มิ.ย. 2565 4D / 15Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
11-15 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Liveaboard TripSummer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
25-29 ส.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
08-12 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
15-19 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม (รอราคา)
30-03 ต.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripIssara รอข้อมูล (รอราคา)
04-07 ส.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripIssara รอข้อมูล (รอราคา)
11-14 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Liveaboard TripIssara รอข้อมูล (รอราคา)
18-21 ส.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripIssara รอข้อมูล (รอราคา)
25-28 ส.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripIssara รอข้อมูล (รอราคา)
01-04 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripIssara รอข้อมูล (รอราคา)
08-11 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripIssara รอข้อมูล (รอราคา)
15-18 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripIssara รอข้อมูล (รอราคา)
22-25 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripIssara รอข้อมูล (รอราคา)
11-15 ส.ค. 2564 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
15-19 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
02-06 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
02-05 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripIssara เต็ม 19,500/21,000/22,500 THB
22-26 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
05-08 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripIssara เต็ม (รอราคา)
09-12 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripIssara เต็ม (รอราคา)
04-08 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
19-22 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripIssara เต็ม 20,625/22,125/23,625 THB
11-14 ส.ค. 2564 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Liveaboard TripTapana Catamaran เต็ม 25,680/28,890/32,100/35,310 THB
16-20 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
04-08 ส.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
01-05 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
29-02 ต.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripIssara รอข้อมูล (รอราคา)
25-29 ก.ค. 2564 3D / 11Dv โลซิน (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
30-03 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
20-24 ก.ค. 2564 3D / 11Dv โลซิน (วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
23-26 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripIssara เต็ม (รอราคา)
11-14 ส.ค. 2564 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Liveaboard TripIssara เต็ม 20,900/22,900/23,900 THB
19-23 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
03-07 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana Catamaran เต็ม (รอราคา)
23-27 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana Catamaran เต็ม 28,900/32,000/35,000 THB
26-29 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripIssara เต็ม 20,625 THB
26-30 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
16-19 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripIssara เต็ม 20,900/22,900/23,900 THB
06-10 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
11-15 ส.ค. 2564 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
26-30 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
30-03 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
03-07 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
09-13 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
16-20 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
23-27 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
01-05 ต.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 เต็ม 22,000/25,900 THB
19-23 พ.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
04-08 ส.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
12-16 ส.ค. 2565 3D / 11Dv โลซิน (วันแม่) Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
18-22 ส.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
26-30 ส.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
01-05 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
09-13 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
15-19 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
19-23 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
23-27 ก.ย. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
29-03 ต.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 รอข้อมูล (รอราคา)
21-25 พ.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana Catamaran เต็ม 28,900/32,000/35,500 THB
19-23 ส.ค. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripTapana 1 เต็ม 22,000 THB
02-06 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripARUNA VOYAGER มีที่ 30,000/33,750 THB
09-13 ก.ย. 2564 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard เต็ม 16,000/17,500/18,500 THB
18-22 ส.ค. 2565 3D / 11Dv กองหินโลซิน Liveaboard TripSummer Liveaboard มีที่ 19,500 THB
Resort
Liveaboard
Day-Trip