เกาะราชา | ทริปดำน้ำ 2021-2022 by DiveShop.in.th
วันเดินทาง วัน / ไดฟ์ เรือ / รีสอร์ท ที่ว่าง ราคา  
(เลือกวันได้) 1D / 2Dv ราชาใหญ่ Day-TripSouth Siam 2 มีที่ 3,900 THB
(เลือกวันได้) 1D / 2Dv ราชาน้อย-ใหญ่ Day-TripMV Freedom Dolphin มีที่ 4,300 THB
19-23 ส.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripScubanet มีที่ 18,500 THB
16-20 ก.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripScubanet มีที่ 18,500 THB
11-15 ส.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา (วันแม่) Liveaboard TripMV KOON9 รอข้อมูล 25,500 THB
(เลือกวันได้) 1D / 2Dv ราชาน้อย-ใหญ่ Day-TripMV Freedom Dolphin มีที่ 3,800 THB
02-06 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา-พีพี (วันเฉลิมฯ) Liveaboard TripScubanet รอข้อมูล (รอราคา)
26-30 ส.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripScubanet รอข้อมูล (รอราคา)
01-05 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripHallelujah Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
11-16 ส.ค. 2564 4D / 15Dv เกาะราชา (วันแม่) Liveaboard TripHallelujah Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
26-30 ส.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripHallelujah Liveaboard รอข้อมูล (รอราคา)
19-23 พ.ค. 2564 4D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500 THB
01-05 ต.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
05-08 ต.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
08-12 มิ.ย. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
15-19 มิ.ย. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
20-24 มิ.ย. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
24-28 มิ.ย. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
29-03 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
03-07 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
07-11 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
12-16 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา-หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
01-05 ต.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
06-10 ต.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
23-27 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripMV KOON9 มีที่ 25,500 THB
03-07 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา (วันเฉลิม) Liveaboard TripVenus Marina รอข้อมูล 19,900 THB
16-20 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripMV KOON9 มีที่ 20,900 THB
02-06 มิ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา (วันเฉลิม) Liveaboard TripMV KOON9 เต็ม 20,900 THB
08-12 ต.ค. 2564 5D / 13Dv เกาะราชา (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500 THB
19-23 พ.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripMV KOON9 มีที่ 22,500 THB
02-06 มิ.ย. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา (วันเฉลิม) Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
27-01 ส.ค. 2565 4D / 15Dv เกาะราชา-เกาะพีพี (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripMV KOON9 มีที่ 22,500 THB
08-12 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripMV KOON9 มีที่ 20,900 THB
23-27 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) Liveaboard TripChao Ying Noi (Little Princess) มีที่ 25,000 THB
01-05 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา Liveaboard TripMV KOON9 มีที่ 20,900 THB
25-29 ก.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripHallelujah Liveaboard มีที่ 22,101/25,122/26,076
Resort
Liveaboard
Day-Trip