เกาะราชา - เกาะพีพี - บิดะนอก | ทริปดำน้ำ 2021-2022 by DiveShop.in.th
วันเดินทาง วัน / ไดฟ์ เรือ / รีสอร์ท ที่ว่าง ราคา  
12-17 ส.ค. 2564 4D / 15Dv เกาะราชา-พีพี (วันแม่) Liveaboard TripHallelujah Liveaboard รอข้อมูล 22,100 THB
12-15 ส.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี - เรือจมคิงส์ครุยเซอร์ - เกาะดอกไม้ (วันแม่) Liveaboard TripManta Queen 5 รอข้อมูล 18,000 THB
27-30 ส.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี - เรือจมคิงส์ครุยเซอร์ - เกาะดอกไม้ Liveaboard TripManta Queen 5 รอข้อมูล 18,000 THB
10-13 ก.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี - เรือจมคิงส์ครุยเซอร์ - เกาะดอกไม้ Liveaboard TripManta Queen 5 รอข้อมูล 18,000 THB
24-27 ก.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี - เรือจมคิงส์ครุยเซอร์ - เกาะดอกไม้ Liveaboard TripManta Queen 5 รอข้อมูล 18,000 THB
08-12 ต.ค. 2564 5D / 13Dv เกาะราชา (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500 THB
02-06 มิ.ย. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา (วันเฉลิม) Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
12-16 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา-พีพี (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) Liveaboard TripPeterpan มีที่ 17,500/18,500/23,500 THB
27-01 ส.ค. 2565 4D / 15Dv เกาะราชา-เกาะพีพี (วันเฉลิม ร.10) Liveaboard TripMV KOON9 มีที่ 22,500 THB
14-17 ก.ค. 2565 3D / 11Dv ราชา-พีพี (วันเข้าพรรษา) Liveaboard TripMV KOON9 มีที่ 21,000 THB
11-15 ส.ค. 2565 3D / 11Dv ราชา-พีพี (วันแม่) Liveaboard TripMV KOON9 มีที่ 21,000 THB
05-09 ส.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripScubanet มีที่ 18,000 THB
19-23 ส.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripScubanet มีที่ 18,500 THB
02-06 ก.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripVenus Marina มีที่ 16,900 THB
02-06 ก.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripScubanet มีที่ (รอราคา)
16-20 ก.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripScubanet มีที่ 18,500 THB
05-08 ต.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
30-03 พ.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripScubanet มีที่ 18,000 THB
19-23 พ.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripMV KOON9 มีที่ 22,500 THB
08-12 มิ.ย. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
15-19 มิ.ย. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
20-24 มิ.ย. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
24-28 มิ.ย. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
29-03 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
03-07 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
07-11 ก.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
01-05 ต.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
06-10 ต.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
06-11 ต.ค. 2564 4D / 15Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripChao Ying Noi (Little Princess) เต็ม (รอราคา)
10-14 ก.ย. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripScubanet มีที่ 18,000 THB
29-03 ต.ค. 2565 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripMV KOON9 มีที่ 22,500 THB
26-30 ส.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripHallelujah Liveaboard มีที่ เริ่มที่ 22,500 THB
01-05 ต.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripPeterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
11-16 ส.ค. 2564 4D / 15Dv เกาะราชา-พีพี (วันแม่) Liveaboard TripMV KOON9 มีที่ 25,500 THB
26-30 ส.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripScubanet มีที่ 18,000 THB
10-14 ส.ค. 2564 3D / 11Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripScubanet มีที่ 19,500 THB
02-07 ก.ย. 2564 4D / 15Dv เกาะราชา - เกาะพีพี Liveaboard TripChao Ying Noi (Little Princess) รอข้อมูล (รอราคา)
Resort
Liveaboard
Day-Trip