อันดามันใต้ | ทริปดำน้ำ 2020-2021 by DiveShop.in.th
วันเดินทาง วัน / ไดฟ์ เรือ / รีสอร์ท ที่ว่าง ราคา  
18-23 พ.ย. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ Issara มีที่ 27,300/29,500/31,600 THB
21-26 ต.ค. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) Scubanet มีที่ 23,500 THB
28-02 พ.ย. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ Venus Marina มีที่ 19,500 THB
21-26 ต.ค. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) MV Peterpan มีที่ 22,500/23,500/28,500 THB
21-27 เม.ย. 2564 5D / 18Dv อันดามันใต้ MV Peterpan รอข้อมูล 25,500/26,500/32,500 THB
28-02 พ.ค. 2564 3D / 11Dv สิมิลัน (วันแรงงาน) MV Peterpan รอข้อมูล 17,500/18,500/23,500 THB
15-19 ต.ค. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ Whale Liveaboard มีที่ 22,000/27,000/31,000 THB
19-23 ต.ค. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ Whale Liveaboard มีที่ 22,000/27,000/31,000 THB
23-27 ต.ค. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) Whale Liveaboard มีที่ 22,000/27,000/31,000 THB
27-31 ต.ค. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ Whale Liveaboard มีที่ 22,000/27,000/31,000 THB
01-05 พ.ย. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ (วันลอยกระทง) Whale Liveaboard มีที่ 22,000/27,000/31,000 THB
06-10 พ.ย. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ Whale Liveaboard มีที่ 22,000/27,000/31,000 THB
11-15 พ.ย. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ Whale Liveaboard มีที่ 22,000/27,000/31,000 THB
16-20 พ.ย. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ Whale Liveaboard มีที่ 22,000/27,000/31,000 THB
21-25 พ.ย. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ Whale Liveaboard มีที่ 22,000/27,000/31,000 THB
26-30 พ.ย. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ Whale Liveaboard มีที่ 22,000/27,000/31,000 THB
08-10 ต.ค. 2563 5D / 11Dv อันดามันใต้ (นอกเขตอุทยาน) Kris มีที่ 13,500 THB
11-13 มิ.ย. 2563 5D / 11Dv อันดามันใต้ (นอกเขตอุทยาน) MV. Mariner Bunnak มีที่ 16,500 THB
25-27 มิ.ย. 2563 5D / 11Dv อันดามันใต้ (นอกเขตอุทยาน) MV. Mariner Bunnak มีที่ 16,500 THB
03-05 ก.ค. 2563 5D / 11Dv อันดามันใต้ (นอกเขตอุทยาน) MV. Mariner Bunnak มีที่ 16,500 THB
09-11 ก.ค. 2563 5D / 11Dv อันดามันใต้ (นอกเขตอุทยาน) MV. Mariner Bunnak มีที่ 16,500 THB
16-18 ก.ค. 2563 5D / 11Dv อันดามันใต้ (นอกเขตอุทยาน) MV. Mariner Bunnak มีที่ 16,500 THB
23-25 ก.ค. 2563 5D / 11Dv อันดามันใต้ (นอกเขตอุทยาน) MV. Mariner Bunnak มีที่ 16,500 THB
30-01 ส.ค. 2563 5D / 11Dv อันดามันใต้ (นอกเขตอุทยาน) MV. Mariner Bunnak มีที่ 16,500 THB
08-10 ส.ค. 2563 5D / 11Dv อันดามันใต้ (นอกเขตอุทยาน) MV. Mariner Bunnak มีที่ 16,500 THB
13-15 ส.ค. 2563 5D / 11Dv อันดามันใต้ (นอกเขตอุทยาน) MV. Mariner Bunnak มีที่ 16,500 THB
20-22 ส.ค. 2563 5D / 11Dv อันดามันใต้ (นอกเขตอุทยาน) MV. Mariner Bunnak มีที่ 16,500 THB
27-29 ส.ค. 2563 5D / 11Dv อันดามันใต้ (นอกเขตอุทยาน) MV. Mariner Bunnak มีที่ 16,500 THB
03-05 ก.ย. 2563 5D / 11Dv อันดามันใต้ (นอกเขตอุทยาน) MV. Mariner Bunnak มีที่ 16,500 THB
10-12 ก.ย. 2563 5D / 11Dv อันดามันใต้ (นอกเขตอุทยาน) MV. Mariner Bunnak มีที่ 16,500 THB
24-26 ก.ย. 2563 5D / 11Dv อันดามันใต้ (นอกเขตอุทยาน) MV. Mariner Bunnak มีที่ 16,500 THB
08-10 ต.ค. 2563 5D / 11Dv อันดามันใต้ (นอกเขตอุทยาน) MV. Mariner Bunnak มีที่ 16,500 THB
21-26 ต.ค. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) Tapana 1 เต็ม 26,750/32,100 THB
13-18 พ.ย. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ Tapana 1 มีที่ 26,750/32,100 THB
22-27 ม.ค. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Tapana 1 รอข้อมูล 26,750/32,100 THB
19-24 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Tapana 1 รอข้อมูล 26,750/32,100 THB
16-21 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Tapana 1 รอข้อมูล 26,750/32,100 THB
16-21 ต.ค. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ Tapana Catamaran เต็ม 32,100/36,380/40,660/44,940 THB
19-24 ก.พ. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Tapana Catamaran รอข้อมูล 32,100/36,380/40,660/44,940 THB
16-21 เม.ย. 2564 4D / 15Dv อันดามันใต้ Tapana Catamaran รอข้อมูล 32,100/36,380/40,660/44,940 THB
04-09 พ.ย. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ SUMMER LIVEABOARD มีที่ 19,500/21,500/22,500 THB
11-16 พ.ย. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ SUMMER LIVEABOARD เต็ม 19,500/21,500/22,500 THB
18-23 พ.ย. 2563 4D / 15Dv อันดามันใต้ SUMMER LIVEABOARD รอข้อมูล 19,500/21,500/22,500 THB
Resort
Liveaboard
Day-Trip